Bảo tàng Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 và Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2022

Thực hiện Công văn số 3419/SVHTT- CĐSVHTT của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và Công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội; thực hiện Kế hoạch số 340/KH- BTHN ngày 29/12/2021 của Bảo tàng Hà Nội về việc Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022; Hội nghị cán bộ, viên chức Bảo tàng Hà Nội năm 2022; sáng ngày 31/12/2021, Bảo tàng Hà Nội đã tiến hành tổ chức hội nghị. Đến dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hoàng- Phó Chủ tịch Công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và tập thể ban lãnh đạo, đại diện các phòng ban của Bảo tàng Hà Nội. 

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2021 và báo cáo kết quả công tác năm 2021. Đồng thời triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022, tập trung các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

- Công tác dự án: hoàn thành Hồ sơ thiết kế thi công, dự toán, phê duyệt trong quý I/ 2022; bắt đầu tổ chức thi công từ quý II/ 2022.

- Lập đề án, đề cương sưu tầm hiện vật bảo tàng giai đoạn 2022-2025. Xây dựng đề án, lập kế hoạch số hóa toàn bộ hiện vật tiêu biểu tại Kho bảo quản của Bảo tàng Hà Nội.

- Xây dựng đề án chuẩn bị cho công tác mở cửa đón tiếp khách tham quan; đề án khai thác dịch vụ nhà Bảo tàng Hà Nội làm cơ sở thực hiện lộ trình tự chủ tài chính theo chỉ đạo của UBND Thành phố.

 - Kiện toàn tổ chức cán bộ Bảo tàng Hà Nội và đào tạo nhân lực chuẩn bị cho khai trương trưng bày thường xuyên. 

- Khảo sát, đánh giá hiện trạng toàn bộ phần xây lắp của tòa nhà Bảo tàng Hà Nội, mua sắm thay thế, sửa chữa trang thiết bị hệ thống kỹ thuật và các hạng mục xây dựng tòa nhà nhằm chống xuống cấp sau thời gian dài sử dụng.

Hội nghị đã nghe báo cáo Kết quả hoạt động Ban thanh tra nhân nhân năm 2021 và chương trình công tác năm 2022, đồng thời thảo luận các ý kiến đề xuất của các phòng ban của Bảo tàng Hà Nội. 

Đ/c Nguyễn Tiến Đà-  Giám đốc Bảo tàng Hà Nội phát biểu 

Phát hiểu tại Hội nghị, Giám đốc Bảo tàng Hà Nội Nguyễn Tiến Đà nhấn mạnh: Hội nghị ngày hôm nay đã phát huy quyền dân chủ trực tiếp của cán bộ, viên chức, người lao động tại đơn vị, tạo điều kiện để viên chức được tham gia ý kiến về công tác quản lý và những vấn đề có liên quan đến quyền lợi, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong hoạt động của đơn vị; xây dựng mối quan hệ hài hòa, nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo để tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác chuyên môn, các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ năm 2022, đưa dự án trưng bày về đích theo tiến độ vào cuối năm 2023. Năm 2021, Bảo tàng Hà Nội đã có những nỗ lực đáng khích lệ song vẫn còn những tồn tại nhất định. Những tồn tại đó là động lực thôi thúc chúng ta hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn để thực hiện bằng được các mục tiêu đề ra trong năm 2022. 

Đ/c Đặng Minh Vệ- Phó Giám đốc Bảo tàng Hà Nội phát biểu 

Đ/c Nguyễn Thị Nguyên- Phó trưởng phòng Hành chính- Tổng hợp phát biểu

 Tập thể cán bộ, viên chức Bảo tàng Hà Nội đã thống nhất với Nghị quyết của Hội nghị, biểu quyết thông qua và quyết tâm thực hiện thành công các nhiệm vụ đã đề ra. 

 

                   Phòng Trưng bày- Tuyên truyền