LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO HÀ NỘI

Chiều ngày 25/11/2020, tại trụ sở Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tổ chức buổi Lễ công bố quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho các đơn vị: Bảo tàng Hà Nội; Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu- Quốc Tử Giám; Nhà hát Cải lương Hà Nội; Nhà hát xiếc, tạp kỹ Hà Nội; Trường Phổ thông năng khiếu thể dục thể thao Hà Nội…Tham dự buổi lễ có đồng chí Tô Văn Động- Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội; đồng chí Trần Thị Vân Anh- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ chủ chốt các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.

Đối với công tác tổ chức cán bộ của Bảo tàng Hà Nội, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã công bố và trao Quyết định số 4970/QĐ-UBND ngày 05/11/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, bổ nhiệm lại đồng chí Nguyễn Tiến Đà là Giám đốc Bảo tàng Hà Nội; Công bố và trao Quyết định số 1606/QĐ- SVHTT ngày 23/11/2020 của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, bổ nhiệm đồng chí Đặng Minh Vệ là Phó Giám đốc Bảo tàng Hà Nội.


Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội trao quyết định Bổ nhiệm lại Giám đốc Bảo tàng Hà Nội cho đồng chí Nguyễn Tiến Đà