Chi bộ Bảo tàng Hà Nội tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025

Chiều ngày 13/9/2022, Chi bộ Bảo tàng Hà Nội đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Trí tuệ”. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Thị Vân Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng chức năng của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, cùng toàn thể 21 đồng chí đảng viên trong Chi bộ được triệu tập. 

Đại hội thực hiện nghi lễ chào cờ

Đại hội đã nghe đồng chí Nguyễn Tiến Đà, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, Giám đốc Bảo tàng Hà Nội trình bày báo cáo chính trị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025 và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. 

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020-2022 đã nêu bật những kết quả đạt được của Chi bộ Bảo tàng Hà Nội trong công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Bảo tàng Hà Nội thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội; sự phối hợp, đồng hành của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Bảo tàng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tập thể Chi bộ đã tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp, tập trung lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đa số cán bộ, đảng viên trong Chi bộ gương mẫu, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, chủ động tiếp cận với công việc.

Đồng chí Nguyễn Tiến Đà, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, Giám đốc Bảo tàng Hà Nội trình bày Báo cáo chính trị

Chi bộ thường xuyên quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên; tích cực triển khai các biện pháp lãnh đạo, tổ chức nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng thông tin; lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên nghiêm túc tham gia học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là những vấn đề liên quan đến công tác bảo tồn, bảo tàng; tạo động lực để cán bộ, đảng viên không ngừng nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Công tác sưu tầm, kiểm kê và bảo quản được duy trì thường xuyên. Chi bộ đã lãnh đạo toàn đơn vị không ngừng nâng cao chất lượng công tác trưng bày, tuyên truyền thông qua nhiều giải pháp thiết thực, như: đẩy mạnh viết bài, truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội, trưng bày trực tuyến theo chuyên đề, xây dựng các video clip về di sản văn hóa là hiện vật tiêu biểu mà Bảo tàng Hà Nội đang lưu giữ, trưng bày... Công tác kỹ thuật, quản lý và vận hành tòa nhà Bảo tàng Hà Nội được thực hiện đúng quy trình, tiêu chuẩn, bảo đảm chất lượng. Bảo tàng đã thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan, ban, ngành trong việc tổ chức các hoạt động trưng bày, triển lãm nhằm tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước và địa phương. 

Về công tác thực hiện dự án trưng bày: trong nhiệm kỳ vừa qua, Bảo tàng Hà Nội đã thực hiện điều chỉnh dự án. Ban Quản lý dự án xây dựng đã trình các sở, ban, ngành xem xét, thẩm định. Ngày 25/3/2020, UBND thành phố Hà Nội đã có quyết định số 1207/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án xây dựng Bảo tàng Hà Nội và đã triển khai thi công dàn dựng khu trưng bày mẫu thuộc 1 phần của chủ đề Thiên nhiên, được các nhà khoa học, các đơn vị tư vấn, các đồng nghiệp đánh giá cao. Hiện nay đang thực hiện điều chỉnh dự án lần 2 và xây dựng tiến độ tổng thể của dự án. Công tác nội dung tiếp tục thực hiện, tập trung cho nội dung đồ họa trưng bày như phần bài viết, chú thích, tổ chức các buổi làm việc online với chuyên gia Pháp. Bảo tàng đã tổ chức báo cáo Thành ủy, đoàn giám sát Hội đồng nhân dân thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội về công tác thực hiện dự án trưng bày. Đây là cơ sở cho Bảo tàng khi khánh thành sẽ đáp ứng kỳ vọng của nhân dân, xứng đáng với chức năng, nhiệm vụ và vị thế của Bảo tàng Thủ đô. 

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội

Thời gian qua, Chi bộ luôn quan tâm đến công tác tổ chức - cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đảng viên; tạo điều kiện cho cán bộ, viên chức đi học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị và nghiệp vụ chuyên môn. Công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ được thực hiện thường xuyên. Công tác thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng cá nhân và việc bình xét thi đua đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. Chất lượng sinh hoạt Chi bộ từng bước được nâng cao…

Bên cạnh đó, còn có những tồn tại, hạn chế do những nguyên nhân khách quan và chủ quan tác động. Đại hội đã thảo luận và nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế cần khắc phục để rút ra bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ 2022-2025.

Đồng chí Trần Thị Vân Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Thị Vân Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã đánh giá cao các hoạt động của tập thể Chi bộ trong nhiệm kỳ qua, luôn có sự đoàn kết, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chi bộ luôn bám sát Nghị quyết của Chi bộ và sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng cấp trên để triển khai thực hiện nhiệm vụ. Mỗi viên chức, đảng viên luôn nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu, tích cực học tập và làm theo “tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Phát huy vai trò của mỗi viên chức, đảng viên trong đấu tranh tự phê bình và phê bình. Đồng thời chỉ rõ ra những điểm cần lưu ý, khắc phục trong nhiệm kỳ tới để đảm bảo hoàn thành tiến độ, hiệu quả các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội

Kết quả bầu cử, Đại hội đã bỏ phiếu bầu Chi ủy gồm 03 đồng chí: Đồng chí Nguyễn Tiến Đà, Giám đốc Bảo tàng Hà Nội là Bí thư chi bộ; đồng chí Đặng Minh Vệ, Phó Giám đốc Bảo tàng Hà Nội là Phó Bí thư chi bộ; đồng chí Lê Thị Kim Tước, Trưởng phòng Sưu tầm, kiểm kê và bảo quản là Chi ủy viên. Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. 

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh tặng hoa chúc mừng Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

Với tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm và dân chủ, Đại hội Chi bộ Bảo tàng Hà Nội nhiệm kỳ 2022-2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp./.

                                                                   

Phòng Trưng bày - Tuyên truyền