Điều chỉnh thời gian kiểm tra sát hạch xét tuyển viên chức năm 2019 làm việc tại Bảo tàng Hà Nội thuộc Sở Văn hóa và Thể thao