Hội thảo khoa học “Đánh giá 5 năm thực hiện chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa 2016-2021”

Chiều 12/9/2022, tại Bảo tàng Hà Nội, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, Chương trình định cư con người Liên hợp quốc tại Việt Nam (UN-Habitat), Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học “Đánh giá 5 năm thực hiện chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa 2016-2021”.

Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học, nhà quản lý, các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hành sáng tạo trong nước và quốc tế trao đổi, đánh giá kết quả thực hiện “Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” trong 5 năm qua; đồng thời, đề xuất sáng kiến, giải pháp triển khai nội dung này hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt phát biểu khai mạc Hội thảo

 

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt cho rằng: Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa là mục tiêu được ưu tiên hàng đầu trong chính sách phát triển văn hóa quốc gia. Để hiện thực hóa mục tiêu này, vào năm 2016, Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Với tư duy và cách tiếp cận tổng thể, Chiến lược hướng tới việc nâng cao giá trị của văn hóa trên mọi phương diện như tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, thúc đẩy hòa nhập xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống tinh thần của người dân và tăng cường khả năng cạnh tranh của các thương hiệu địa phương và quốc gia. Việc ban hành và triển khai Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đã thực sự trở thành động lực thúc đẩy hệ thống văn hóa bước vào những chuyển dịch sâu rộng hơn. 

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam phát biểu đề dẫn Hội thảo

 

Theo PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam: Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 ra đời đã khẳng định nỗ lực của Việt Nam trong công cuộc đổi mới thể chế, nhằm tháo gỡ nút thắt, thay đổi nhận thức để hình thành nên một khung chính sách có khả năng tạo nên sự đổi thay và hội nhập của các ngành công nghiệp văn hóa. Quá trình triển khai Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 cho thấy, khung chính sách đã thể hiện được khả năng bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa, từng bước quảng bá hình ảnh, bản sắc; gia tăng sức hấp dẫn, thuyết phục của sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam. Trong khi đó, các ngành công nghiệp văn hóa cũng đang từng bước tạo nên sự gắn kết bền vững trong phát triển đất nước.

Toàn cảnh Hội thảo

Hội thảo tập trung vào 2 chủ đề chính với 2 phiên thảo luận gồm: “Bức tranh toàn cảnh” và “Tiêu điểm sáng tạo”, với gần 50 bài tham luận, đã mang tới cái nhìn tổng thể về tiềm năng, những đóng góp và cả những rào cản đối với sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa của Việt Nam. Đa số các tham luận và ý kiến phát biểu tại Hội thảo đều nhận định: Việt Nam có đầy đủ yếu tố để phát triển ngành công nghiệp văn hóa, tuy nhiên, thực tế hiện nay sự phát triển của ngành này chưa tương xứng với tiềm năng sẵn có. Đây là Hội thảo quốc gia có quy mô lớn nhất từ trước đến nay về lĩnh vực phát triển các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo ở Việt Nam, được tổ chức tại Bảo tàng Hà Nội – nơi trước đây đã từng diễn ra những Hội thảo quốc tế đầy ấn tượng, truyền tới mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO trên toàn cầu, thể hiện một quyết tâm, một mong muốn Hà Nội sẽ trở thành thành phố Thiết kế sáng tạo đầu tiên của Việt Nam tham gia vào mạng lưới UCNN. 

Với những góc nhìn toàn cảnh về các ngành công nghiệp văn hóa, sự chia sẻ các kinh nghiệm quốc tế, Hội thảo đã góp phần gợi mở những giải pháp nâng cao hiệu quả việc thực hiện chiến lược các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030. 

                                                                   Phòng Trưng bày – Tuyên truyền