Một số vấn đề về công tác giáo dục của Bảo tàng Hà Nội trong tình hình hiện nay

    Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, xu hướng hội nhập quốc tế sẽ ngày càng được mở rộng, tạo nhiều cơ hội cho các tầng lớp nhân dân tiếp cận với nền văn hóa đa dạng của thế giới; đồng thời là cơ hội để quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Bối cảnh đó tạo ra cả thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, đặt ra nhiều vấn đề mới cho các ngành khoa học xã hội và nhân văn nói chung, ngành bảo tồn, bảo tàng nói riêng, trong đó đặc biệt nhất là vấn đề giáo dục truyền thống. Từ thực trạng công tác giáo dục của Bảo tàng Hà Nội, bài viết đưa ra vài suy nghĩ về một số vấn đề liên quan đến phương thức hoạt động của công tác giáo dục của bảo tàng nói chung, Bảo tàng Hà Nội nói riêng trong tình hình hiện nay.  
1. Khái quát về thực tiễn giáo dục của Bảo tàng Hà Nội

Trong những năm qua, Bảo tàng Hà Nội đã có nhiều cố gắng đổi mới các hoạt động của mình nhằm thích ứng với những chuyển biến của xã hội và nhu cầu hưởng thụ văn hóa của cộng đồng. Nhận thức về hoạt động giáo dục của Bảo tàng có những chuyển biến đáng ghi nhận, từ chỗ lấy hiện vật làm trung tâm chuyển sang lấy cộng đồng xã hội làm trung tâm. Trên cơ sở đó, Bảo tàng Hà Nội đã từng bước đổi mới các hình thức hoạt động giáo dục như: Tổ chức các cuộc triển lãm chuyên đề, các cuộc thi, trò chơi dân gian, các sự kiện văn hóa - nghệ thuật… Các hoạt động này đã thu hút được đông đảo khách tham quan, nhất là giới trẻ, học sinh, sinh viên. Trong quá trình tham quan, các em học sinh được nghe thuyết minh viên hướng dẫn, tìm hiểu kiến thức lịch sử, văn hóa thông qua hệ thống các tài liệu, hiện vật được trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội. Qua đó, giúp các em thêm kiến thức về những bài học lịch sử dân tộc, bồi dưỡng thêm tình yêu Tổ quốc, niềm tự hào về truyền thống văn hoá dân tộc. Sau khi tham quan nội dung trưng bày, các em học sinh được tham gia các trò chơi dân gian như: Kéo co, bịt mắt đập niêu, thi nấu cơm… và nhiều hoạt động tập thể khác như: Rung chuông vàng, kéo co... Việc chú trọng cập nhật các trò chơi hấp dẫn, vui nhộn đã góp phần quan trọng đối với công tác giáo dục của Bảo tàng Hà Nội, vừa mang tính giải trí vừa có tác dụng giáo dục cao.