Thẩm định hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận Bảo vật quốc gia đối với sưu tập vũ khí trường Giảng Võ

Chiều ngày 05/08/2022, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội (SVHTT) đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định hiện vật và hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia đối với các sưu tập của các tổ chức cá nhân, trong đó có bộ sưu tập vũ khí trường Giảng Võ (phát hiện tại hồ Ngọc Khánh, quận Ba Đình, năm 1983) của Bảo tàng Hà Nội.

Ông Đỗ Đình Hồng, Thành ủy viên- Giám đốc SVHTT chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp còn có các thành viên Hội đồng thẩm định, đại diện lãnh đạo Bảo tàng Hà Nội và các đơn vị có hồ sơ đề nghị công nhận bảo vật quốc gia đợt 11- năm 2022.

Tại phiên họp Hội đồng đã nghe Phòng Quản lý Di sản (SVHTT -  Bộ phận thường trực của Hội đồng thẩm định Hồ sơ hiện vật) và Bảo tàng Hà Nội báo cáo, trình bày nội dung hồ sơ bộ sưu tập vũ khí trường Giảng Võ đề nghị công nhận bảo vật quốc gia. 

Sưu tập vũ khí trường Giảng Võ được phát hiện năm 1983, trong quá trình cải tạo hồ Ngọc Khánh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) gồm 111 hiện vật, thuộc 13 nhóm có kích thước khác nhau, được phân loại theo chức năng sử dụng gồm 02 loại là: bạch khí (những vũ khí vận hành bằng cơ bắp người) và hoả khí (những vũ khí vận hành bằng thuốc súng). 

Hội đồng đã xem xét, thảo luận và đánh giá theo những tiêu chí của Bảo vật quốc gia được quy định tại khoản 21, Điều 1, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa và Điều 2, Thông tư số 13/2010/TT-BVHTTDL, ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Căn cứ kết quả bỏ phiếu, Hội đồng thống nhất sưu tập vũ khí trường Giảng Võ đáp ứng được các tiêu chí đề nghị công nhận Bảo vật quốc gia. Thống nhất đề nghị Bảo tàng Hà Nội chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ theo các ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, các thành viên hội đồng thẩm định làm cơ sở trình các cấp có thẩm quyền xem xét, công nhận bảo vật quốc gia đợt 11 năm 2022.

Bảo tàng Hà Nội hiện đang có 04 nhóm hiện vật (tổng cộng 24 hiện vật) được công nhận là bảo vật Quốc gia tại các Quyết định số 53/QĐ-TTg ngày 14/1/2015 và Quyết định số 2382/QĐ-TTg ngày 25/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận Bảo vật quốc gia gồm: Trống đồng và bộ sưu tập lưỡi cày đồng phát hiện ở Cổ Loa (năm 1982), chuông Thanh Mai, chân đèn gốm thời Mạc và Long đình gốm Bát Tràng.

Hội đồng thẩm định họp cho ý kiến hồ sơ đề nghị công nhận Bảo vật quốc gia đợt 11 - năm 2022

Câu liêm, thuộc nhóm bạch khí trong sưu tập vũ khí trường Giảng Võ

Súng lệnh, hỏa khí đúc năm 1499 trong sưu tập vũ khí trường Giảng Võ

 

ThS. Trần Tùy