THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC VÀO LÀM VIỆC TẠI BẢO TÀNG HÀ NỘI THUỘC SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO HÀ NỘI NĂM 2019