TIẾP TỤC TRIỂN KHAI DỰ ÁN TRƯNG BÀY BẢO TÀNG HÀ NỘI

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội tại Văn bản số 8869/VP-KGVX ngày 05/9/2022 về việc cập nhật, tiếp tục triển khai dự án trưng bày Bảo tàng Hà Nội. Chiều ngày 22/9/2022, Hội đồng tư vấn khoa học nội dung trưng bày Bảo tàng Hà Nội (Hội đồng tư vấn) và Tổ công tác tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho dự án Bảo tàng Hà Nội (Tổ công tác) đã tổ chức cuộc họp nghe đơn vị tư vấn và các chuyên gia thiết kế đến từ Cộng hòa Pháp báo cáo nội dung hồ sơ thiết kế chi tiết nội dung Bảo tàng Hà Nội (điều chỉnh, bổ sung).

Ông Đỗ Đình Hồng - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng tư vấn, Tổ trưởng Tổ công tác chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các nhà khoa học thành viên Hội đồng tư vấn, đại diện các Sở: Văn hóa và Thể thao; Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình dân dụng Thành phố và Liên danh tư vấn thiết kế (gồm các chuyên gia đến từ Cộng hòa Pháp - báo cáo online).

Tại cuộc họp, thành viên Hội đồng tư vấn, Tổ công tác và các chuyên gia khách mời đã thảo luận, góp ý đánh giá đối với nội dung hồ sơ thiết kế chi tiết nội dung Bảo tàng Hà Nội (điều chỉnh, bổ sung) do đơn vị tư vấn thiết kế và nhóm chuyên gia thiết kế người Pháp báo cáo. Với 7 ý kiến đánh giá, các thành viên cơ bản tán thành hồ sơ hồ sơ thiết kế chi tiết nội dung Bảo tàng Hà Nội (điều chỉnh, bổ sung), đảm bảo nội dung đề cương, kịch bản đã được UBND Thành phố phê duyệt); thiết kế này đã thể hiện được tính khoa học, mỹ thuật, hấp dẫn người xem; là sản phẩm thể hiện trí tuệ và sự sáng tạo của các nhà khoa học, chuyên gia lĩnh vực lịch sử, văn hóa và Bảo tàng học đã tham gia.

Hội đồng và Tổ công tác đề nghị Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn tiếp tục nghiên cứu và hoàn chỉnh theo các góp ý của các thành viên Hội đồng trước khi trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt, phấn đấu đến ngày 10/10/2024 hoàn thành công tác trưng bày Bảo tàng Hà Nội và mở cửa đón khách thăm quan.

 

HÌNH ẢNH CUỘC HỌP