V/v phê duyệt thời gian, địa điểm, hình thức và nội dung sát hạch xét tuyển viên chức làm việc tại Bảo tàng Hà Nội thuộc Sở Văn hóa và Thể thao năm 2019